De Hofkerk
Menu
19 april 2015 – Ouderenmiddag

De Hofkerk - Oldenzaal

A

fgelopen zondag, 19 april, werd voor de vijfde(!) keer een seniorenmiddag voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder gehouden. Partners van hen, jonger dan 75, zijn mede van harte welkom.
Onderdelen van deze middag waren een middaggebed en een kleine bijbelkwis. Belangrijk is en blijft de onderlinge ontmoeting. Een drankje en een hapje ontbreken niet.
Een reactie onder de aanwezigen: voor herhaling vatbaar!