De Hofkerk
Menu
Extra Nieuwsbrief | 7 oktober 2020

De Hofkerk - Oldenzaal

Extra Nieuwsbrief | 7 oktober 2020

By In Actueel On 9 oktober 2020


Beste mensen van de Hofkerk,

Deze week heeft onze minister nieuwe maatregelen aangekondigd voor de kerken.

Dit betekent voor de Hofkerk dat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn, buiten de mensen die de dienst organiseren.

Wij willen u dan ook vragen, om ons advies op te volgen door zoveel mogelijk de dienst thuis te beluisteren. De kerk is wel om 9.30 uur open en de (gast)predikant gaat voor.

In de Taakgroep Corona en in het Moderamen is uitgebreid gesproken wat het verstandigst is om te doen. Zowel teruggaan naar het alleen beluisteren van de kerkdiensten, als beperking aantal kerkgangers door verplichte aanmelding.
Uiteindelijk is er gekozen voor beperking van kerkbezoek door middel van deze oproep.
Zondag 11 oktober gaat dominee Johan Meijer uit Borne voor en zondag 18 oktober voorganger Gert de Wolf. De diensten worden begeleid door orgelspel en zang.

U kunt meeluisteren via www.hofkerk-oldenzaal.nl en de dienst aanklikken,  later beluisteren via www.hofkerk-oldenzaal.nl/kerkdienst-gemist.

We wachten de ontwikkelingen af en zullen u spoedig weer informeren.

Namens de Taakgroep Corona en het Moderamen,

Geziena Medema en René Dreierink

Gemeenteavond d.d. 4 november 2020.

In aansluiting op het bovenstaande hebben wij als Moderamen gemeend om de eerder aangekondigde Gemeenteavond voor 4 november 2020 tot nader bericht uit te stellen. Wij vinden het belangrijk dat er voor een Gemeenteavond geen bezoekerslimiet moet worden gehanteerd, één ieder moet vrij zijn om te komen, zonder een verplichte aanmelding en een vol is vol regel. Wij zullen ons als Moderamen en Kerkenraad beraden hoe wij vorm kunnen geven aan de Gemeenteavond in het licht van de huidige corona regels, en zullen u hierover informeren in een extra Hofbrief of komende Hofstem.

Namens de Kerkenraad, René Dreierink
P.S. Wilt u als u iemand kent, die de Nieuwsbrief niet digitaal ontvangt, dit bericht met hen delen?