De Hofkerk
Menu
Hervatting diensten Hofkerk juli 2020

De Hofkerk - Oldenzaal

Hervatting diensten Hofkerk juli 2020

By In Actueel On 17 juni 2020


Met ingang van 5 juli 2020 zijn de kerkdiensten op zondag weer hervat met in achtneming van de voorschriften van de PKN en het RIVM.

Dat wil zeggen dat dat de diensten wat korter zijn, we binnenkomen via de hoofdingang t/o de bibliotheek, wie met rollator of scootmobiel komt kan via de Toreningang. Afstand houden, handen desinfecteren en naam en telefoonnummer registreren, jassen bij u houden. U wordt ontvangen en begeleid door kerkenraadsleden en de koster. Er wordt voorlopig niet gezongen en hardop gebeden en we houden afstand! Er wordt ruim aandacht besteed aan ventilatie. Zie verder het Gebruiksplan.

Er wordt regelmatig geëvalueerd, waarbij aandachtspunten worden besproken en aangepast.

Voel u welkom!

Gebruiksplan hervatting diensten – versie september 2020

In overeenstemming met de regels die zijn opgesteld door het RIVM, heeft de kerkenraad besloten per 5 juli 2020 de kerkdiensten in aangepaste vorm weer te starten.

Hierbij zal aan de volgende afspraken moeten worden voldaan, waarbij er nadrukkelijk vanuit gegaan wordt dat een ieder zijn eigen verantwoording neemt.

Koffiedrinken en ontmoeting kunnen vooralsnog niet plaatsvinden.

 1. Uiteraard gelden ook hier de algemene richtlijnen die de RIVM heeft opgesteld zoals wegblijven bij ziekteverschijnselen, 1,5 meter tussenafstand, hygiëne en voorzichtig omgaan met kwetsbare personen.
 2. Vanwege de voorgeschreven 1,5 meter onderlinge tussenruimte zijn de beide toiletten open voor gebruik door een persoon tegelijk.
 3. Vanwege de voorgeschreven 1,5 meter onderlinge tussenruimte kunnen er maximaal   80 mensen in de kerkzaal en 20 op de galerij tijdens een kerkdienst aanwezig zijn. Omdat wij overschrijding van dit aantal niet verwachten is daarom opgave vooraf niet noodzakelijk.
 4. Routing inloop: bij binnenkomst vanaf 9.30 uur ontvangst door de kerkrentmeester, die doorverwijst naar de rechter ingang (kant van de toiletten, de linker deur wordt gesloten) waar een paar tafels staan met de diaken van dienst en 2e persoon (bij mooi weer kunnen de tafels buiten staan bij de ingang).
 5. De kerkrentmeester vinkt de namen van de aanwezigen af op de alfabetische registratielijsten. Er is schoonmaakgel voor de handen en natte schoonmaakdoekjes om pennen mee af te nemen.
 6. Nieuwe bezoekers geven aan zich aan de algemene richtlijnen van het RIVM te houden door het invullen van de ‘welkom’briefjes.
 7. De kapstokken zijn niet in gebruik, iedereen neemt jassen e.d. mee.
 8. Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van ‘boven’, alleen als de kerkzaal vol is, en dan de rechter trap naar boven nemen en links weer vertrekken.
 9. Kerkbezoekers met rolstoel kunnen de toreningang nemen, daar is ook de ouderling van dienst.
 10. Kerkbezoekers uit één huishouden mogen naast elkaar zitten, als daarbij de tussenafstand van 1,5 meter naar andere bezoekers toe in acht wordt genomen.
 11. Daarna worden de mensen verwezen/gebracht naar een zitplaats: de kerk wordt van links naar rechts, van voor naar achter gevuld zodat mensen elkaar niet hoeven te passeren. Voor de lector en kerkenraadsleden worden plaatsen vrijgehouden. Slecht(er)horenden kunnen in het midden plaatsnemen (ringleiding).
 12. Men kan door de dienstdoende ouderling of diaken gecorrigeerd worden als er situaties ontstaan die niet veilig zijn.
 13. Voorafgaand aan de dienst zijn (ivm beperkte ruimte) in de consistorie alleen de ouderling van dienst en de predikant aanwezig, dienstdoende kerkrentmeester en diaken zit(ten) in de kerk.
 14. Tijdens de dienst liggen er natte schoonmaakdoekjes voor de sprekers om bij het verwisselen microfoon, katheder en tafel even af te vegen.
 15. De bloemen uit de kerk zullen zondagsmiddags worden bezorgd door de ouderling.
 16. De diensten zullen korter zijn dan normaal (streven is 45 min.) om te voorkomen dat we te lang bij elkaar dezelfde lucht in ademen.
 17. De voorganger ontsteekt een kaars vóór de voorbeden. Gemeenteleden kunnen van tevoren een intentie (briefje met naam of verzoek) inleveren in een speciaal hiervoor neergezet mandje, de briefjes liggen klaar op de registratietafels
 18. Er wordt niet gezongen en het Onze Vader niet hardop meegebeden. Mensen kunnen zelf hun liedboek meenemen, in de hal staan geen Liedboeken.
 19. Bij het verlaten van de kerk via de toreningang zal dit ook op een dusdanige wijze gebeuren dat de mensen elkaar niet hoeven te passeren. Ouderling, diaken en kerkrentmeester geven zo nodig aanwijzingen.
 20. Collectes zullen niet op de gebruikelijke wijze worden gehouden. Bij de uitgang worden 2 collectemandjes en 1 collectezak voor de Givt-app neergezet.