De Hofkerk
Menu
Periodiek Schenken

De Hofkerk - Oldenzaal

Periodiek Schenken

By In Actueel On 17 januari 2015


Periodieke giftenaftrek nu ook zonder notaris mogelijk!

Tot en met 2013 mocht een periodieke gift aan de Hofkerk door u alleen maar worden afgetrokken voor de Inkomstenbelasting, als deze door u was vastgelegd bij een notaris.

M.i.v. 2014 hoeft dit niet meer. Uw periodieke gift is nu ook aftrekbaar, als u een schriftelijke overeenkomst heeft met de Hofkerk (volgens model van de fiscus, zie hierna).

In de Hofstem van december 2014 hebben we hiervan reeds melding gemaakt.

Het voordeel van een periodieke gift boven een eenmalige gift is, dat voor de eerstgenoemde gift de inkomensdrempel van minimaal 1% tot maximaal 10% niet van toepassing is. Dit betekent meestal, dat uw periodieke gift volledig aftrekbaar is! Het zou mooi zijn, dat wij als Hofkerk daar ook van mee zouden kunnen profiteren, door uw gift dan te verhogen.

Om voor een periodieke gift in aanmerking te komen is nu een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Deze periodieke gift dient tenminste 5 jaar lang jaarlijks te worden overgemaakt aan de Hofkerk (erkende ANBI-instelling). De giftverplichting stopt bij uw overlijden en als u dat aangeeft in de overeenkomst, wanneer uw inkomen daalt als gevolg van werkeloosheid of invaliditeit.

Hoe zo’n overeenkomst eruit dient te zien, kunt u vinden op de site van de Belastingdienst (privé) door rechts bovenin te zoeken op: “periodieke giften vanaf 2014”, dan komt u uiteindelijk bij:

http://www.belastingdienst.nl/periodiekegiften.

Vervolgens kunt u daar de overeenkomst downloaden en invullen (samen met de Hofkerk, w.o. het zogenaamde RSIN nummer):

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst

Wij zijn ons ervan bewust, dat bovenstaand mogelijk voor u te “belastingtechnisch” is. Ondergetekende is bereid om hiervoor (mede in het kader van de Actie Kerkbalans 2015) met u een afspraak te maken, om e.e.a. te kunnen realiseren:

Ko Deen,

Voorzitter College Kerkrentmeesters (Hofkerk Oldenzaal)

ko.deen@xs4all.nl

06-27505182


Related Posts

%d bloggers liken dit: