De Hofkerk
Menu
Hofavond – Is goede gezondheidszorg voor ieder in de toekomst (nog) toegankelijk?

De Hofkerk - Oldenzaal

Onze professionele gezondheidszorg is door nieuwe ontdekkingen en door technologische vooruitgang tot steeds meer in staat. Voor velen geeft dit extra kwaliteit van leven. Echter, aan vooruitgang hangt een steeds groter prijskaartje en tegelijkertijd worden we met zijn allen steeds ouder. Hierdoor worden de zorgkosten opgedreven.
Tijdens deze Hofavond zal dokter Sake Tiemersma, huisarts, een overzicht geven van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hoe zal deze er over 5 of 10 jaar uitzien, gegeven ontwikkelingen die er momenteel plaatsvinden? Moeten er grenzen getrokken worden wat betreft de zorg die geboden kan worden en zo ja, waar trekken we die grenzen? Welke patiënten gaan we nog wel en welke niet of op een andere wijze helpen? Welke achterliggende overwegingen en waarden spelen hierbij een rol?
Graag willen we na de inleiding van dokter Tiemersma met elkaar in dialoog, vooral over de onderliggende waarden.

Van harte welkom op woensdag 11 december op de Hofavond in de Hofkerk.
Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 19.45 staan koffie en thee klaar.

Jan Jacob Tiemersma en Gert de Wolf