De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. mevr. M.G. de Vries (Wierden)   Kirsten Post

Carmen Lenting

Ouderling   Crèche
Mevr. M. Hamhuis   Meiliany Utung
Diakenen   Collectes
Dhr. R.G. Dreierink   1) Casa Elia
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Dhr. H. Arends   Autodienst
Organist   Fam. Arends
Dhr. J. Schollaardt   Tel. 551502
Zondagskind    
Esther Vennegoor op Nijhuis