De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. E. van Houwelingen (Hengelo)   Kirsten Post

Marianne Hamhuis

Ouderling   Crèche
Dhr. H. van Duijvenbode    
Diakenen   Collectes
Dhr. F. Woordes   1) St. Armoedebestrijding Oldenzaal
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Dhr. H. Medema   Autodienst
Organist   Mevr. Sanderman
Mevr. J. Westra   Tel. 522271
Zondagskind    
Esther Vennegoor op Nijhuis