De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. Mevr. IJ. de Mol (Doetinchem)   Katja Verbeek

Marianne Hamhuis

Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk    
Diakenen   Collectes
Dhr. R.G. Dreierink   1) Project kleine ring
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Dhr. H. Arends   Autodienst
Organist   Fam. Valkema
Dhr. J. Schollaardt   Tel. 516348
Zondagskind    
Esther Vennegoor op Nijhuis