De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger Zondagskind
Frans Wiersma Geen
Ouderling Kindernevendienst
Mevr. M. v.d. Langemheen Geen kindernevendienst
Diakenen Collectes
Dhr. H. Navis 1) Kerk in Actie/Zending
College van kerkrentmeesters 2) Instandhouding eredienst
Dhr. H. Meulenbeld Autodienst
Organist Fam. Elferink
Dhr. J. Schollaardt Tel. 514396