De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Zondagskind
Ds. M.G. de Vries (Wierden)   Nadia ter Beek
Ouderling   Kindernevendienst
Dhr. H. van Duijvenbode   Marjolein Mensen

Marianne Hamhuis

Diakenen   Collectes
Dhr. R.G. Dreierink   1) Diaconaal werk plaatselijk
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding pastoraat
Dhr. H. Arends   Autodienst
Organist   Fam. v.d. Toorn
Dhr. J. Schollaardt   Tel. 512623