De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger Zondagskind
Ds. M. Vlasblom (Losser) Annika Lentfert
Ouderling Kindernevendienst
Dhr. H. v. Duijvenbode Clary Lentfert / Meiliany Utung
Diakenen Collectes
Dhr. R.G. Dreierink 1) St. Armoedebestrijding Oldenzaal
College van kerkrentmeesters 2) Eigen jeugdwerk (de overstap)
Dhr. H. Meulenbeld Autodienst
Organist Fam. Arends
Dhr. H. Warnaar Tel. 551502