De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

2e Advent

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. J. Bos   Erik Bos / Jurgen Post
Ouderling   Creche
Mevr. G. Medema   Henny Arends
Diakenen   Maatschappelijke stagiaire
Dhr. J.G.  Bruil   Cassettedienst
College van kerkrentmeesters   Dhr. J.G. Bruil
Dhr. H. Medema   Tel. 515030
Organist   Collectes
Dhr. J. Schollaardt   1) Amnesty International
Zondagskind   2) Pastoraat
Jitske Dortland   Autodienst
    Bram Bos
  Tel. 516456