De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. A. Bijl
Ouderling
Mevr. R. v. Dijk
Diakenen
Dhr. R.G. Dreierink
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Amnesty International
2) Instandhouding eredienst
Autodienst
Mevr. Elferink
Tel: 514396