De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. H. Stolk (Denekamp)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Mevr. A. Wolbers

Mevr. C. Vrielink

College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Zondagskind
Géén
Kindernevendienst
Géén
Collectes
1) Voedselbank

2) Eigen jeugdwerk

 
Autodienst
Fam. Dreierink
Tel. 533030