De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Dhr. G. de Wolf (Oldenzaal)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diaken
Dhr. J. Bruil
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Zondagskind
Geen
Kindernevendienst
Meiliany Utung
Collectes
1) Werelddiaconaat, Wereld voedseldag
2) Instandhouding kerkelijk gebouw