De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. H. Stolk (Denekamp)
Ouderling
Dhr. A. Ponsteen
Diakenen
Mevr. C. Vrielink
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Zondagskind
 
Kindernevendienst
 
Collectes
1) Dorcas
2) Jeugdwerk