De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 1e Advent en bevestigingsdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Bevestigingsdienst. In deze dienst zal dhr. A. Ponsteen bevestigt worden in het ambt van ouderling

Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Dhr. R. Dreierink
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman

Marianne Hamhuis

Collectes
1) Amnesty International
2) Instandhouding pastoraat
Autodienst
Dhr. H. v.d. Toorn
Tel. 512623