De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 1e kerstdag

De Hofkerk - Oldenzaal

Eerste kerstdag

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. G. Veening (Borne)   Clary Lentfert / Renske Bork / Marianne Hamhuis
Ouderling   Crèche
Dhr. H. van Duijvenbode   Meiliany Utung
Diakenen   Collectes
Dhr. F. Woordes   1) Kerk in actie/kinderen in de knel
College van kerkrentmeesters    2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Dhr. H. Arends   Autodienst
Organist   Fam. Dortland
 Dhr. J. Schollaardt   Tel. 522636
Zondagskind  
Samuel Akuesson