De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 1e kerstdag

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Zondagskind
Naut Verbeek
Kindernevendienst
Meiliany Utung /Katja Verbeek /Marianne Hamhuis
Collectes
1) Kerk in Actie/kinderen in de knel
2) Eigen jeugdwerk (kerstviering)
Autodienst
Fam. Elferink
Tel. 514396