De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 1e zondag 40-dagentijd / Heilig Avondmaal

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger Zondagskind
Ds. J. van Lindenhuizen  Kira ter Beek
Ouderling Kindernevendienst
 Mevr. M. Hamhuis Angela Langenhof

Marianne Hamhuis

Diakenen Collectes
Mevr. B. Frowijn

Dhr. R.G. Dreierink

1) St. Armoedebestrijding Oldenzaal
College van kerkrentmeesters 2) Orgelfonds (restauratie)
Dhr. H. Schreurs Autodienst
Organist Mevr. Bugter
Dhr. J. Schollaardt Tel. 518055