De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 1ste zondag 40-dagentijd

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Zondagskind
Kira ter Beek
Kindernevendienst
Renske Bork / Marianne Hamhuis
Collectes
1) Voedselbank
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Dhr. v.d. Toorn
Tel. 512623