De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

2e zondag 40-dagentijd m.m.v. ‘Kwartet zonder naam’

Voorganger   Kindernevendienst
Mevr. J.C. Flokstra-Meems   Anouk Brugging / Lianne Daling
Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk   Meiliany Utung
Diakenen   Maatschappelijke stagiaire
Dhr. H. Navis   Cassettedienst
College van kerkrentmeesters   Dhr. C. van Hemert
Dhr. H. Meulenbeld   Tel. 517722
Organist   Collectes
Mevr. J. Westra   1) Project kleine ring
Zondagskind   2) Instandhouding eredienst
Tijn Brugging   Autodienst
  Fam. Valkema
  Tel. 516348