De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger Organist
Ds. H. Marsman (Losser) Dhr. J. Schollaardt
Ouderling Collectes
Dhr. B. Post 1)  Armoede bestrijding Oldenzaal
Diakenen 2) Eigen PKN gemeente
Dhr. F. Woordes