De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

6e zondag 40-dagentijd

Voorganger   Kindernevendienst
Mevr. Ds. M.D. Vlasblom   Kirsten Post / Yoran Lubberding
Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk   Andrea Blome
Diakenen   Yvette van der Ven
Mevr. A. Schreurs   Cassettedienst
College van kerkrentmeesters   Mevr. G.J.P. Frowijn-Lankhaar
Mevr. I. Simao   Tel. 513886
Organist   Collectes
Dhr. H. Warnaar   1) Kerk in Actie totaal
Zondagskind   2) Instandhouding eredienst
Sophia Pape   Autodienst
  Fam. van Hemert
  Tel. 517722