De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 2e zondag 40-dagentijd

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger Zondagskind
Ds. M.G. de Vries (Wierden) Annika Lentfert
Ouderling Kindernevendienst
Mevr. G. Medema Clary Lentfert / Meiliany Utung
Diakenen Collectes
Dhr. J. Bruil 1) Project kleine ring
College van kerkrentmeesters 2) Instandhouding pastoraat ouderen
Dhr. H. Meulenbeld Autodienst
Organist Mevr. Sanderman
Mevr. J. Westra Tel. 522271