De Hofkerk
Menu
kerkdienst 2e zondag 40-dagentijd

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger Organist
Ds. Haasnoot (Usselo) Dhr. J. Schollaardt
Ouderling Collectes
Mevr. R. van Dijk 1) St. Armoede bestrijding Oldenzaal
Diakenen 2) Voor iedereen een kerk
Mevr. J. Slinger  
College van kerkrentmeesters  
Dhr. H. Meulenbeld