De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 3e Advent

De Hofkerk - Oldenzaal

Heilig Avondmaal m.m.v. Hofkoor, o.l.v. Koos Schollaardt

Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Mevr. B. Frowijn

Mevr. J. Slinger

College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Zondagskind
Esther Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Meilliany Utung
Collectes
1) Stichting Matamba
2) Orgelfonds
Autodienst
Dhr. D. Troost
Tel. 974-3492690