De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger   Kindernevendienst
Mevr. Ds. Y. de Mol-Buizert (Doetinchem)   Kirsten en Jurgen Post
Ouderling  
Mevr. M. Hamhuis   Crèche
Diakenen   Andrea Blome en invalkracht
Dhr. H. Navis   Cassettedienst
College van kerkrentmeesters   Dhr. C. van Hemert
Mevr. I. Simao   Tel. 517722
Organist  
Mevr. J. Westra   Collectes
  1) Hospice Oldenzaal
Zondagskind   2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Annika Lentfert   Autodienst
    Fam. Elferink
  Tel. 514396