De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. J. Bos   Clary Lentfert / Siënna Bosman
Ouderling   Crèche
Mevr. G. Medema   Gea Pleijhuis
Diakenen   Invalkracht
Dhr. G. Dortland   Cassettedienst
College van kerkrentmeesters   Mevr. G.J.P. Frowijn-Lankhaar
Dhr. H. Medema   Tel. 513886
Organist   Collectes
Dhr. J. Schollaardt   1) Kerk in Actie/Zending
Zondagskind   2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Esther Vennegoor op Nijhuis   Autodienst
    Fam. Valkema
  Tel. 516348