De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 4e Advent

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. M.G. de Vries (Wierden)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Mevr. C. Vrielink
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Zondagskind
Naut Verbeek
Kindernevendienst
Katja Verbeek
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Fam. Valkema
Tel. 516348