De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 4e zondag 40-dagentijd

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. A.J. Snier   Kirsten Post / Marianne Hamhuis
Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk   Meiliany Utung
Diakenen   Collectes
Dhr. J. Bruil   1) St. Matamba
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Mevr. I. Simao   Autodienst
Organist   Fam. Elferink
Dhr. J. Schollaardt   Tel. 514396
Zondagskind    
Esther Vennegoor op Nijhuis