De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. J. Bos   Anouk Brugging

Marianne Hamhuis

Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk    
Diakenen   Collectes
Dhr. R.G. Dreierink   1) Voedselbank
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding pastoraat
Mevr. I. Simao   Autodienst
Organist   Fam. Elferink
Dhr. J. Schoenmaker   Tel. 514396
Zondagskind    
Pim Brugging