De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 5e zondag 40-dagentijd

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. Mevr. M. Vlasblom   Erik Bos / Carmen Lenting
Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk   Henny Arends
Diakenen   Collectes
Dhr. J. Bruil   1) diaconaal werk plaatselijk
College van kerkrentmeesters   2) instandhouding orgel
Dhr. H. Meulenbeld   Autodienst
Organist   Fam. Elferink
Dhr. J. Schollaardt   Tel. 514396
Zondagskind    
Samuel