De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

3e Advent

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. H.C. Dikker Hupkes   Nicol Boldingh / Carmen Lenting
Ouderling   Crèche
Mevr. M. Hamhuis   Gea Pleyhuis
Diakenen   Collectes
Mevr. J. Slinger   1) Papoea Nieuw Guinea
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding eredienst
Mevr. I. Simao   Autodienst
Organist   Fam. Dortland
Dhr. J. Schollaardt   Tel. 522636
Zondagskind  
Chris Lenting