De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – 6e zondag 40-dagentijd (Palmzondag)

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. A. Snier   Clary Lentfert / Gerard Pape
Ouderling   Crèche
Mevr. M. v.d. Langemheen   Alie van Hemert
Diakenen   Collectes
Dhr. F. Woordes   1) Kerk in Aktie
College van kerkrentmeesters   2) Restauratie orgel
Dhr. H. Arends   Autodienst
Organist   Fam. van Dijk
Dhr. H. Warnaar   Tel. 514470
Zondagskind    
Annika Lentfert