De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Zondag –  12 oktober – 10.00 uur

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. J. Bos   Nicol Boldingh / Sienna Bosman
Ouderling   Crèche
Mevr. J. Naber   Angela Lans
Diakenen   Gea Pleijhuis
Dhr. G. Dortland   Cassettedienst
College van kerkrentmeesters   Dhr. C. van Hemert
Dhr. H. Meulenbeld   Tel. 517722
Organist   Collectes
Dhr. J. Schoenmaker   1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat
Zondagskind   2) Instandhouding pastoraat
Elco Dreierink   Autodienst
Koster   Fam. Dreierink
Mevr. H. Bughter   Tel. 533030