De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. G.R. Offringa (Denekamp)   Géén kindernevendienst
Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk    
Diakenen   Collectes
Dhr. H. Navis   1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Mevr. I. Simao   Autodienst
Organist   Fam. Dreierink
Mevr. J. Westra   Tel. 533030