De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 Zondag  – 19 oktober – 10.00 uur

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. G. Zijl (Lemele)   Kirsten Post / Jurgen Post
Ouderling   Crèche
Dhr. B. Post   Alie van Hemert
Diakenen   Maatschappelijke stagiaire
Dhr. R.G. Dreierink   Cassettedienst
College van kerkrentmeesters   Dhr. W. Valkema
Dhr. H. Arends   Tel. 516348
Organist   Collectes
Dhr. J. Schollaardt   1) Voedselbank
Zondagskind   2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Joshua Vennegoor op Nijhuis   Autodienst
  Fam. van Hemert
  Tel. 517722