De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. M. Vlasblom (Losser)   Kirsten Post / Carmen Lenting
Ouderling   Crèche
Dhr. H. van Duijvenbode   Henny Arends
Diakenen   Collectes
Mevr. J. Slinger   1) Casa Elia
College van kerkrentmeesters   2) Jeugdwerk (help JOP in het kinderwerk)
Dhr. H. Medema   Autodienst
Organist   Fam. Arends
    Tel. 551502
Zondagskind    
Sjoerd Lentfert