De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. J.D. Vedders-Dekker (Markelo)   Erik Bos / Marianne Hamhuis
Ouderling   Crèche
Mevr. G. Medema  
Diakenen   Collectes
Dhr. J. Bruil   1) Kerk in Actie/Zending
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding pastoraat
Dhr. H. Medema   Autodienst
Organist   Fam. Elferink
Dhr. J. Schollaardt   Tel. 514396
Zondagskind  
Joshua Vennegoor op Nijhuis