De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. M. Vlasblom (Losser)   Marjolein Mensen / Gerard Pape
Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk    
Diakenen   Collectes
Dhr. R.G. Dreierink   1) Diaconaal werk plaatselijk
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding kerkelijke gebouwen
Dhr. H. Meulenbeld   Autodienst
Organist   Fam. v.d. Toorn
Mevr. J. Westra   Tel. 512623
Zondagskind    
Esther Vennegoor op Nijhuis