De Hofkerk
Menu
Kerkdienst

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. A. van Houwelingen (Almelo)   Katja Verbeek

Marianne Hamhuis

Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk    Gea Pleijhuis
Diakenen   Collectes
Mevr. A. Schreurs   1) Kerk in Actie/Diaconaat
College van kerkrentmeesters   2) Restauratie orgel
Dhr. H. Arends   Autodienst
Organist   Fam. van Dijk
Mevr. J. Westra   Tel. 514470
Zondagskind    
Sophia Pape