De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – Dienst in het Twents

De Hofkerk - Oldenzaal

 Dienst in het Twents

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. P. ten Kleij (Nijverdal)   Kirsten Post
Ouderling   Crèche
Mevr. M. Hamhuis   Andrea Blome
Diakenen   Collectes
Dhr. F. Woordes   1) Diaconaal werk plaatselijk
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding eredienst
Dhr. K. Deen   Autodienst
Organist   Bram Bos
 Dhr. H. Warnaar   Tel. 516456
Zondagskind    
Annika Lentfert