De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – M.m.v. Oldenzaals Nederlands Basiliekkoor; Oecumenische viering “week van de eenheid”

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. Y. Ponsteen
Diaken
Dhr. R. Dreierink
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schoenmaker
Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman
Collectes
1) Stichting Matamba
2) Orgelfonds
Autodienst
Mevr. W. Sanderman
Tel. 522271