De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – m.m.v. VOF de Hof

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Mevr. A. Wolbers
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schoenmaker
Zondagskind
Samuel Akuesson
Kindernevendienst
Meiliany Utung
Collectes
1) Armoede bestrijding Oldenzaal
2) Eigen jeugdwerk (de overstap)
Autodienst
Mevr. Elferink
Tel. 514396