De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – Nieuwjaarsreceptie

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger Zondagskind
Ds. J. van Lindenhuizen Samuel Akuesson
Ouderling Kindernevendienst
Mevr. M. v.d. Langemheen Clary Lentfert

Marianne Hamhuis

Diakenen Collectes
Dhr. J. Bruil 1) Nieuwjaarsviering
College van kerkrentmeesters 2) Eigen gemeente
Mevr. I. Simao Autodienst
Organist Fam. van Dijk
Dhr. J. Schollaardt Tel. 514470