De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – Oudejaarsavond

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Dhr. G. Dortland
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Eindejaarscollecte
2) Orgelfonds (restauratie)