De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – Oudjaarsavond

De Hofkerk - Oldenzaal

Oudjaarsavond

Voorganger   Organist
Ds. J. Bos   Dhr. J. Schollaardt
Ouderling   Collectes
Mevr. M. Hamhuis   1) Diaconaal werk plaatselijk
Diakenen   2) Instandhouding eredienst
Mevr. A. Schreurs    
College van kerkrentmeesters    
Dhr. K. Deen