De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – Overstapdienst, m.m.v. VOF de Hof o.l.v. Jan Schoenmaker

De Hofkerk - Oldenzaal

 Overstapdienst, m.m.v. VOF de Hof o.l.v. Jan Schoenmaker 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. J. Bos   Erik Bos / Gerard Pape
Ouderling   Crèche
Mevr. R. van Dijk   Andrea Blome
Diakenen   Collectes
Mevr. A. Wolbers   1) Diaconaal werk plaatselijk
College van kerkrentmeesters   2) Instandhouding kerkelijke gebouwen
Dhr. K. Deen   Autodienst
Organist   Fam. Dreierink
Dhr. J. Schoenmaker   Tel. 533030
Zondagskind    
Esther Vennegoor op Nijhuis