De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – Pinksteren, m.m.v. Gospelkoor ‘Risja’

De Hofkerk - Oldenzaal

 

Voorganger   Kindernevendienst
Ds. A.J. Snier   Clary Lentfert / Gerard Pape
Ouderling   Crèche
Mevr. M. v.d. Langemheen    
Diakenen   Collectes
Dhr. G. Dortland   1) Diaconaal werk plaatselijk
College van kerkrentmeesters   2) Oecumene
Dhr. H. Arends   Autodienst
Organist   Fam. Elferink
Dhr. J. Schoenmaker   Tel. 514396
Zondagskind    
Annika Lentfert